Wymagane dokumenty do zwrotu podatku z Norwegii

 

zwrotZwrot podatku w Norwegii to temat, który interesuje wszystkich pracujących w tym kraju Polaków i inne osoby, które są zobowiązane do rozliczenia się ze swoich dochodów. Zwrot podatku z Norwegii to istotna sprawa dla wielu Polaków. Norwegia oferuje zwrot podatku w sposób jasny i przejrzysty, więc warto wcześniej zapoznać się z wymaganą dokumentacją, aby uniknąć niepotrzebnej straty czasu.

Aby poprawnie złożyć deklarację podatkową musimy w odpowiednim czasie złożyć określone przez norweski Urząd Podatkowy (Skatteetaten) dokumenty. Postaramy się przybliżyć Państwu o jakie dokumenty chodzi.

Na początku warto wspomnieć, że każdy pracujący w Norwegii otrzymuje od Urzędu Podatkowego co roku na przełomie marca-kwiecień dokument o nazwie Selvangivelse (wstępne norweskie zeznanie podatkowe, które zawiera wykaz dochodów, majątku, długu, odliczeń z ostatniego roku dochodowego). Jest to pierwszy dokument niezbędny do złożenia deklaracji podatkowej.

Kolejnym dokumentem jest, otrzymywany od pracodawcy (lub pracodawców), Lønns- og trekkoppgave, w którym mowa jest ile zarobiliśmy w minionym roku podatkowym. Jeśli zaś był pobierany zasiłek z NAV-u (dla bezrobotnych, rodzicielski, chorobowy, „przejściowy”), to otrzymujemy dokument o nazwie Årsoppgave fra Nav.

Duża grupa Polaków pracujących i płacących podatki w Norwegii to osoby, które samodzielnie ponoszą koszty utrzymania w Norwegii oraz jeżdżą do rodziny (małżonka i/lub dzieci) w Polsce lub do samodzielnego mieszkania w Polsce. W takiej sytuacji osoby mogą starać się o tzw. status pendler. Wtedy do rozliczenia podatkowego będę potrzebne poniższe dokumenty:

  1. Osoby w związku małżeńskim:

a) aktualnezaświadczenie o zamieszkaniu i/lub wspólnym zamieszkaniu z rodziną (wydaje Urząd Ewidencji Ludności),

b) aktualny akt ślubu (tłumaczony na jęz. angielski lub norweski albo unijny akt ślubu) i/lub  akt urodzenia dziecka/dzieci (również tłumaczony),

c) potwierdzenie odbycia minimum 3 podróży do kraju, gdzie zamieszkuje rodzina (potwierdzenia w formie biletów lub rezerwacji, nawet jeśli koszty podróży nie są odliczane)

  1. Osoby samotne:

a) zameldowanie w mieszkaniu w Polsce

b) zaświadczenie o posiadaniu samodzielnego mieszkania albo domu w Polsce

c) Ważne: osoby muszą przedstawić dowód tego, że podróżują do Polski przynajmniej raz na 3 tygodnie (potwierdzenia w formie biletów lub rezerwacji, nawet jeśli koszty podróży nie są odliczane)

W przypadku osoby, która sama płaciła za prąd lub mieszkanie/kwaterę w Norwegii trzeba dołączyć kopie dokumentu, który potwierdza ile zapłaciło się za czynsz i/lub prąd w Norwegii w roku podatkowym.

Potrzebne w tym celu dwa dokumenty:

    1. umowa wynajmu (tłumaczona na jęz. angielski lub norweski)

    2. przelewy bankowe lub odcinki pensji

Ważna informacja: Przy kwotach do 10 000 NOK rocznie, można płacić gotówką za mieszkanie/prąd, ale kiedy kwota przekroczyła 10 000 NOK w danym roku, trzeba mieć potwierdzenia (w postaci przelewów bankowych albo odcinków z pensji), żeby można było odpisać ten koszt.

W przypadku, kiedy płaciło się za podróże samemu, należy dołączyć także kopie biletów promowych/lotniczych.

W sytuacji, kiedy osoba, której miejscem pracy jest Norwegia, ubiega się o zwrot podatku, a zarobki współmałżonka były mniejsze niż kwota 42 102 NOK brutto (w złotówkach około 22 635 PLN brutto) albo osoba jest samotnym rodzicem, może się ona starać o 2 klasę podatkową:

Osoba w związku małżeńskim:

a) aktualny akt ślubu (unijny lub kopia tłumaczona na jęz. angielski lub norweski)
b) zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach brutto małżonka (tłumaczone na jęz. angielski lub norweski)
c) aktualne zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu ze współmałżonkiem (tłumaczone na jęz. angielski lub norweski)

Ostatnim dokumentem jest dokument z banku w Norwegii o nazwie Årsoppgave 2013, mówiący o stanie konta na dzień 31.12.2013 jeśli miało się konto w Norwegii w roku 2013 (nie jest wymagany).

! Odpis podatkowy dla samotnego rodzica w przygotowaniu.